Proteza

Dental Med Austria

Proteza Dentare

Protezat dentare përdoren për të zëvendësuar dhëmbët natyralë dhe për të përmirësuar estetikën dentare, kur dhëmbët janë të dëmtuar, por ende të rikuperueshëm.
Protezat fikse dentare përfshijnë kurora dhe ura të fiksuara në dhëmbë natyralë dhe ato të fiksuara në implante të integruara kockore. Ato janë proteza të përhershme dentare: ato janë të çimentuara në dhëmbë natyralë ose rrënjë artificiale dhe nuk mund të hiqen.

doctor holding model with dental implant. He is holding the synthetic tooth between forefinger and thumb.
Dental-Prosthesis-And-Maxillofacial-Rehabilitation

Protezat dentare të fiksuara në dhëmbë natyralë

E quajtur në gjuhën e folur “urë”, kjo protezë është e çimentuar mbi dhëmbë natyralë, të cilët shërbejnë si shtyllë. Për protezat dentare në dhëmbë natyralë përdorim kurora metal-qeramike ose zirkon-qeramike. Në dhëmbët natyralë, të cilët duhet të mbështesin dhëmbin artificial, në anët e brendshme vendosen kurora, në mes të të cilave do të futet dhëmbi që mungon.

Proteza fikse dentare në implante

Kur mungojnë disa dhëmbë, zgjidhje është proteza fikse e çimentuar në një implant, e vendosur në një rrënjë artificiale në të cilën është fiksuar dhëmbi zëvendësues. Implanti më i mirë është ai i osseointegruar, i krijuar në titan, një metal që përzihet në kockë.

Proteza All in 6

Protezat All in 6 janë proteza të përhershme që përdorin 6 implante dentare për çdo nofull dentare. Në një seancë – ose në çdo rast brenda 24 orëve – pacienti do të ketë dhëmbë të përkohshëm, të cilët më pas do të zëvendësohen rreth 3 muaj pas operacionit, me protezën përfundimtare.

Proteza All in 8

Protezat All in 8 janë bërë nga tete implante dentare për çdo nofull dentare. Është një procedurë optimale për pacientët që kanë humbur të paktën 80% të dhëmbëve natyralë. Implantet mbështesin një urë dentare fikse (ose të përhershme) prej 12-14 dhëmbësh. Fillimisht implantet do të futen në nofull, me një protezë të përkohshme. Më pas lidhet një urë dentare ose një protezë e lëvizshme me protezë. Operacioni kërkon 2-4 orë kohe.

Merrni Nje Preventiv Falas

  Avantazhet dhe përfitimet e protezave All in 8 dhe All in 6

  • Ndryshe nga protezat e lëvizshme dhe urat fikse, të cilat mbështeten në mishrat e dhëmbëve ose përdorin dhëmbë natyralë ngjitur si ankorime, protezat All inn 8 futen në nofull.
  • Rrënjët artificiale të protezave janë njesoj si rrënjët natyrale.
  • Ato përmirësojnë përtypjen dhe çdo aktivitet tjetër oral si gëlltitja apo të folurit.
  • Ndërhyrja nuk zgjat shumë dhe koha e rikuperimit është e shpejtë.
  • Protezat janë identike me dhëmbët natyralë dhe ju mund të buzëqeshni sërish si më pare

  Klientët me

  Arsye Për Të Qeshur